Skip to main content
Til toppen

Prosjektledelse

Prosjektledelse

God prosjektgjennomføring er avgjørende for et godt prosjektresultat og våre prosjektledere legger til rette for en sømløs gjennomføring av prosjektene fra A til Å.

I anbudsfasen sikrer prosjektlederen et godt underlag som kunden får med seg inn i tilbudsprosessen. Løsningene og tilhørende pristilbud blir utarbeidet i tett dialog med kunden for å sikre at alle behov ivaretas.

Gjennom god dialog i kontraheringsfasen og et tydelig avtaleunderlag legges grunnlaget for en trygg, effektiv og økonomisk prosjektgjennomføring.

I løpet av byggeprosessen vil prosjektlederen følge opp prosjektet regelmessig for å sikre at tid, kostnader og kvaliteten beholdes hele veien gjennom prosjektet. Dette inkluderer en god avslutning hvor erfaringer samles opp til neste prosjekt.

Ta kontakt med vår teknisk avdeling, hvis dette er av interesse!

Lenker
Følg oss
Min side