Skip to main content
Til toppen

Bærekraftig byggeplass

«Løvenskiold konsernet skal bidra til et bærekraftig samfunn og være en pådriver i det grønne skiftet. Vi har ambisjoner om å gjøre en forskjell. Vi skal «feie for egen dør» ved å redusere våre utslipp og vi skal hjelpe kundene ved å tilby miljøvennlige produkter og løsninger. Vi skal ta ansvar for vår verdikjede og sørge for at sikkerhet og gode arbeidsvilkår blir ivaretatt.» – Et utdrag fra Bærekraftsstrategien til Løvenskiold.


Bærekraft og langsiktighet – viktige bærebjelker i Løvenskiold konsernets strategi

 • Alle Maxbo Teknikk-lokasjoner er sertifisert som  Miljøfyrtårnbedrift. Både hovedkontoret og -lageret, samt våre regionslagre og -butikker  Bergen og Trondheim er Miljøfyrtårn
 • All trelast og trebaserte plater er PEFC sertifisert
 • Vi er medlem i Grønt Punkt
 • Vi er medlem i Grønn Byggallianse, og aktive i Materialforumet for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper
 • Vi har et godt utvalg av miljømerkede og sertifiserte produkter i vårt sortiment og jobber kontinuerlig med forbedringer

Alle Maxbo Teknikk-lokasjoner er sertifisert som  Miljøfyrtårnbedrift


Både hovedkontoret og -lageret på Vøyenenga, samt våre regionslagre og -butikker  Bergen og Trondheim har blitt Miljøfyrtårn i 2024

Å være miljøfyrtårnsertifisert gjøre det enklere å jobbe systematisk med og mot bærekraft. Dette betyr at vi jobber med temaene energi, avfall, transport, innkjøp, arbeidsmiljø og HMS.

I tillegg fokuserer vi på:

 • Å levere sertifisert trelast og plater/finér  
 • Å tilby miljøriktige produktalternativer
 • Å bytte fra fossil tjenestebilpark til EL-biler
 • Å minimalisere antall leveranser pr prosjekt
 • Å redusere emballasje/forpakning/avfall
 • Å tilby forskalingssystemer med «alkus» overflate (som er det miljøvennlige valget med lang levetid og lav miljøbelastning)

Slik bidrar Maxbo Teknikk til en bærekraftig byggeplass


Materialer og dokumentasjon

 • Vi sjekker om produkter til prosjektet omfattes av kravene i BREEAM-NOR emnene Hea 02 Inneluftkvalitet, Mat 01 Bærekraftige materialvalg, Man 01 Ansvarlig Byggepraksis og Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer. Mange av våre produkter er ikke nevnt og faller dermed utenfor BREEAM-NOR
 • Trevirke og finer omfattes av Mat 03 og er PEFC sertifisert. All trelast og trebaserte plater fra oss er PEFC sertifisert. Fakturaer er påført PEFC logo med vårt sertifikatnummer og vår sertifiseringsandel i prosent, som er det som dokumenterer at de solgte produktene er PEFC sertifisert
 • Vi vil levere EPD på produkter hvor det er tilgjengelig og som kan bidra til BREEAM-NOR poeng
 • Det dokumenteres at produktene har fravær av miljøgifter – A20 lista (minimumskrav)

 
Hvor det er mulig tilbyr vi miljøriktige alternativer, f.eks. fugemasser, membranherder og formolje

 • «Sika Boom - 163 Evolution», er et nytt fugeskum med veldig lavt innhold av isocyanater som også er M1 sertifisert
 • Hey’di har en del svanemerkede produkter (sementbasert lim, puss ++)
 • De fleste fugemasser/skum/lim fra Sika er M1 eller EC1+ sertifisert


Dokumentasjon leveres automatisk på alle kjøp til: ProductXchange / Collaborate / CoBuilder

Vi har byttet ut store deler av den fossile tjenestebilparken til EL-biler i løpet av 2022. Dette vil vi fortsette å prioriterer i tiden fremover.

Vi krever at våre leverandører leverer all nødvendig dokumentasjon 
(ytelseserklæring, montasjeveiledning, FDV dokumentasjon, sikkerhetsdatablader, miljødokumentasjon og annet)

 • Transport, logistikk og forurensning
 • I samråd med «prosjektet» avtales det faste oppfølginger. Disse resulterer i en bestillingsplan og en transportplan for å minimalisere antall transporter
 • De fleste varer vil levers samlet fra et lager for å minimalisere frakt til prosjektet
 • Vi vil etterstrebe økt fyllingsgrad i bilene


Avfall

 • Vi kan redusere emballasje/forpakning etter ønske fra kunde (dette gjelder som oftes plastemballasje)


Våre spesialfelt

 
Vanntetting

 • Bidra til BREEAM-NOR punktet: Helse og innemiljø/fuktskader.
 • Skiftende klima er en stor miljøutfordring
 • MAXBO Teknikk har et omfangsrik utvalg av vanntettingsprodukter
 • Våre kompetente lokale selgere finner det optimale produktet til deg - for å forhindre vannskader på bygget


Forskalingsystem

 • Alle våre Meva forskalingssystemer leveres med alkushud
 • Alkushud  er det miljøvennlige valget med lang levetid og lav miljøbelastning
 • Alkus er en «plasthud» med over 1000 ombruk
 • Lang levetid og 7 års garanti
 • Mulig å reparere «huden» på byggeplass som sparer transport
 • Alkushud er 100% resirkulerbart

Kort oppsummert, hva kan MAXBO Teknikk bidra med i et bærekraftig prosjekt?

 • Sikre at produktene dere kjøper er iht. krav og ikke på A-20 listen
 • Levere sertifisert trelast og trebaserte plater/finer
 • Rådgiving for å finne bedre produkter eller løsninger med mindre «klimafotavtrykk» (miljøvennlige alternativer)
 • Minimalisere antall leveranser

Last ned våre sertifikater og informasjon
Sertifikat_MaxboTeknikk_RegionOst_07-03-2024.pdf
Last ned
PEFC_sertifikat_LovenskioldHandel.pdf
Last ned
alkus_SustainabilityAssessment.pdf
Last ned
Følg oss
Min side