Skip to main content
Til toppen

Tretten bro

Fundamenter til midlertidig bro på Tretten

Tretten bro

Prosjekt: Fundamenter til midlertidig bro på Tretten
Kunde: Dobloug entreprenør
Byggherre: Innlandet fylkeskommune
Prosjektperiode: Januar 2023 – mai 2023
Utstyr fra Maxbo Teknikk som er benyttet: Mammut350, AluFix, Rapidshor, Superslim, Megashor og diverse betongbyggevarer

Da limtrebroen på Tretten raste sammen 15. august 2022, ble det raskt avklart at det skulle etableres en «ny» midlertidig bru basert på de gamle fundamentene. Dobloug entreprenør fikk oppdraget av Innlandet fylkeskommune med å forsterke og etablere nye fundamenter, slik at de skulle tåle å bære en midlertidig bru som ble levert av Statens Vegvesen.

Maxbo Teknikk har bistått Dobloug entreprenør med forskalingen til disse fundamentene. På grunn av fundamentenes varierende utforming og størrelse, ble det prosjektert ulike løsninger til fundamentene.

I flere av aksene har vi benyttet vår stålreis Rapidshor, for å etablere en sikker understøttelse til forskalingselementene på toppen. Stålreisen Rapidshor er meget stabil med få komponenter og raskt ble det etablert et godt underlag rundt eksisterende fundamenter. På toppen, for å holde betongen på plass – valgte vi å benytte en lett type aluminiumsforskaling, av type AluFix. Den har høy styrke, men er håndbasert og enkel å sette sammen.

I én akse måtte det etableres et helt nytt fundament og til dette arbeidet falt valget på vår sterke stålforskaling, Mammut. Mammut finnes med både ensidig og tosidig stagløsning og kan ta betongtrykk opp til 100kN/m2.

Ved landkaret på østsiden var det behov for en helt spesiell løsning på grunn av veldig dårlig plass rundt og under eksisterende landkar. Løsningen som ble prosjektert baserte seg på utkragede stålbjelker hvor vi hang opp stag for en underliggende forskaling. Alt ble bygget opp med systemforskalingsbjelker fra Maxbo Teknikks utleiepark. Ved å velge denne løsningen så reduserte vi kostnadene, materialbehovet og forenklet arbeidet totalt sett.

I tillegg til alt leiemateriell har Maxbo Teknikk også levert forbruksmateriellet som har blitt benyttet til å utføre støpene. Maxbo Teknikk fører et bredt sortiment for en vellykket støpe jobb.

Prosjektet har vært utfordrende, men meget spennende. Maxbo Teknikk er stolte av å ha bidratt til å re-etablere veiforbindelsen over Gudbrandsdalslågen. Tusen takk for oppdraget, Dobloug entreprenør!

Lenker
Følg oss
Min side