Skip to main content
Til toppen

Bygging av bru på Sørli

Maxbo Teknikk har hatt gleden av å jobbe for og sammen med Dobloug Entreprenør AS på dette spennende bru-prosjektet (over togskinnespor) for Bane NOR SF. Dobloug Entreprenør AS trengte en samarbeidspartner som var tett på og leverte tekniske tjenester innen konstruksjon, sikkerhet og løsninger. Derfor ble Maxbo Teknikk region Øst valgt.

Bygging av bru på Sørli

Det skulle konstrueres en ny limtrebru med støpte fundamenter ved Sørli (Stange) som skal gå over det eksisterende jernbanesporet, samt det nye dobbeltsporet. Broen skulle ha spennvidde på 66,5 meter. Det betyr 450 m3 betong og 70 tonn armering til fundamentering av brua. I tillegg skulle det etableres driftsvei, lokalvei og justeringer av Sørli veien. Dobloug Entreprenør AS ønsket derfor å leie forskalingssystemet, Mammut XL.

Forskalingssystemet MEVA Mammut XT er et veggforskalingssystem for bygg- og anleggsprosjekter med både ensidig og tosidig stagløsning innlemmet i samme system. Ensidig staggjennomføring er en fordel der hvor man har vanskelige støp for eksempel i terreng eller mot høye og lange vegger. MEVA Mammut XT kan med sitt unike staghull-system brukes med ulike stagløsninger. Det ble også benyttet DW 20 stagg og klokker, for å oppnå høy formkapasitet. 

Har du spørsmål rundt støpehastighet eller støpekapasitet, så bruk gjerne støpekalkulatoren fra MEVA eller ta kontakt med vårt salgs- eller ingeniørteam.

Tusen takk til Dobloug Entreprenør AS og Bane NOR SF – som lar oss dele våre positive erfaringer fra deres prosjekt. 

Lenker
Følg oss
Min side