Til toppen

Settefiskanlegg i Kragerø

Det ble langt fra ett standardoppdrag da Maxbo Teknikk fikk jobben med å lage forskaling til ti åttekantede fisketanker, som skal romme til sammen 8000 kubikkmeter vann

På byggeplassen, mellom Kragerø og Bamle i Telemark, har betongentreprenør Arne-Olav Tveit AS fått jobben med å bygge ett fiskeoppdrettsanlegg for Fossing Storsmolt. Her føres det nå opp seks mindre kar på rundt 500 kubikkmeter hver og fire store kar som rommer hele 1200 kubikkmeter vann. Maxbo Teknikk fikk den omfattende forskalingsjobben.

Forskalingshjørner med ledd
Maxbo Teknikk valgte å løse dette ved å bruke forskalingssystemet Mammut 350, som er utviklet av tyske MEVA.

– Vanligvis lages slike anlegg på land med runde ståltanker. Her brukes betong, som er et svært varig materiale. For å få til en ekstra stødig konstruksjon er tankene laget i en åttekantet form, sier Kim Larsen.

De leddede hjørneelementene til Mammut 350 systemet kan justeres til de vinklene man ønsker. I tillegg har systemet en alkus-hud, som har en helt jevn flate som ikke trekker til seg vann. Det sikrer at betongoverflaten blir helt glatt. For å få til åttekantede betongtanker, måtte hjørnene bli helt riktige og veggene helt glatte.

– Mammut 350 er kjent for å ha svært høy betongtrykkapasitet, heltopp til 100kN/m2. Det er det sterkest på markedet, sier Larsen.

Systemet fås i elementstørrelser helt opp til 3,5 x 2,5 meter. Mammut 350 kan brukes både vertikalt og horisontalt, samt på vegger/støttemurer med litt helning på en side.

Kraftig dekkereis

I tillegg til Mammut 350 leverer Maxbo Teknikk en kraftig dekkereis til byggeplassen i Kragerø.

– Tårnet for å støpe dekkene mellom fisketankene består av Alshor Plus aluminiumsreis, HT20 bjelker og 15 mm finérplater. Alshor Plus er produsert av RMD Kwikform og har stor kapasitet på opptil 120kN og en hurtigsenkfunksjon i spindelen som muliggjør 12 mm avlasting av støttelasten med et enkelt hammerslag. Med sitt klikksystem er det kjapt og enkelt å montere, sier Larsen.

Alshor Plus kan benyttes som enkeltstående støtter eller monteres sammen i tårn, dekkebord eller større dekkereiser, slik det er brukt her. Systemet leveres komplett med spindel, stendere, skjøtestykker, rammer og gaffeltopp og er ifølge Maxbo Teknikk en svært god dekkeforskaling til prosjektet.

Bred kompetanse

Prosjektet krevde mye forskjellig kompetanse, deriblant ingeniørkompetanse på forskaling.

– Maxbo Teknikk sin tekniske avdeling har bred kompetanse innen prosjektering og dimensjonering av forskalingsløsninger, og har blitt ble flittig brukt. Arbeidstegninger bidro til at Mammut 350 elementene effektivt kunne monteres sammen på byggeplass, og at rett utstyr ble hentet inn til prosjektet, sier Kim Larsen.

Per i dag er betongentreprenør Arne-Olav Tveit AS så å si ferdige med å støpe selve karene. Til sammen har byggingen av de ti karene tatt rundt seks måneder, og hele anlegget stå ferdig i begynnelsen av desember 2019.