Skip to main content
Til toppen

Riksveg 4

Dette bruprosjektet ligger på Riksveg 4 fra Roa over til Gran.

Riksveg 4

Arbeidene med konstruksjonene på riksveg 4 ved Roa – Gran går fremover. Statens vegvesen er daglig ute og kontrollerer arbeidene som blir utført. 24. mai ble det støpt støttemur på akse 8 i nordenden på Holmenbrua. Teknisk byggeleder Eirik Kittelsen i Statens vegvesen og Anders Johanson i AF Hære & Isachsen ANS følger godt med på det som blir gjort. 

På Flågenvegen kulvert jobbes det også godt om dagen. Morten Hernes, teknisk sjef og leder for infrastruktur i Maxbo Teknikk sjekker at reisen på Flågenvegen kulvert er i henhold til tegningene. 

Tusen takk for at Maxbo Teknikk får ta del i dette spennende prosjekt. Det er god stemning på byggeplassen, noe som syns på bildene!

Lenker
Følg oss
Min side