Skip to main content
Til toppen

COPY - Prisjusteringsvarsel

Prisjusteringsvarsel (pr. 04.07.22) 

Markedet for byggevarer er dessverre fortsatt meget turbulent. Hovedårsaken til den seneste prisutviklingen skyldes følgekonsekvensene av den forferdelige krigen i Ukraina. Vi og våre leverandører opplever en meget krevende situasjon i råvaremarkedet, kombinert med betydelig økte frakt- og energikostnader. Dette kombinert med redusert produksjonskapasitet og samtidig stor etterspørsel i markedet, driver prisene opp på en rekke områder. Pga. situasjonen ser vi oss derfor nødt til å oppdatere våre prislister fortløpende. Det vil derfor være pris på ordrebekreftelsen som er gjeldende.

Det er vanskelig å forutsi utviklingen fremover, men vi følger utviklingen tett og jobber iherdig med våre leverandører for å finne løsninger samt begrense konsekvensene for våre kunder.

Vårt mål er å holde prisene våre så konkurransedyktige som mulig. Derfor følger vi markedet på pris både opp og ned. Den siste tiden har vi justert prisene ned på trelast og stålprisen viser også tegn til nedgang. Det er knyttet stor usikkerhet til om dette er varige nedganger.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale MAXBO Teknikk-selger.


Varsel om mulig påvirkning av situasjonen i Ukraina

Vi opplyser om at Maxbo Teknikk vurderer at situasjonen i Ukraina kan komme til å forårsake ustabilitet i vareforsyningskjeden og priser. Vi er en av mange bedrifter som vil kunne bli rammet direkte eller indirekte av dette. Som en følge av dette ser vi oss nødt til å varsle om at situasjonen i Ukraina kan medføre konsekvenser for Maxbo Teknikk sine leveranser.

Vi understreker at vi for øyeblikket ikke har noen synlige utfordringer med våre leveranser, og det er vanskelig å forutsi hvilke som eventuelt vil bli påvirket og omfanget av en slik påvirkning. Vi jobber tett med våre leverandører og samarbeider aktivt for å redusere risiko. 

Dette er forhold som dessverre er utenfor vår kontroll og som vi anser vil gå under bestemmelsene om Force Majeure (en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll) og/eller forhold kjøperen har risikoen for (for eksempel endring av lover og forskrifter etc.).

Maxbo Teknikk vil jobbe for å begrense eventuelle skadevirkninger som situasjonen medfører og vil samarbeide om mulige tiltak. Vi vil løpende vurdere utviklingen og orientere våre kunder og samarbeidspartnere om situasjonen.

Vi ber alle våre kunder om å være oppmerksom på problemstillingen, og vurdere å treffe tiltak for å unngå å havne i mislighold i egne kontraktsforhold.


Om Russiske og Hviterussiske produkter i våre butikker

Maxbo Teknikk har besluttet at vi ikke vil kjøpe inn varer fra Russland eller Hviterussland eller ha produkter fra disse landene i våre butikker.

Vi har ingen egne leverandører fra disse to landene i dag, men har kartlagt et fåtall leverandører som har enkeltprodukter i sitt sortiment fra Russland og Hviterussland. Vi har stoppet innkjøpet av disse og har innledet dialog med de aktuelle leverandører og samarbeider godt med de for å finne alternative løsninger.

Lenker
Følg oss
Min side