Skip to main content
Til toppen

Ekstraordinært prisvarsel trelast for 1.6.2024

Med bakgrunn i mottatte prisvarsler fra våre leverandører, varsler vi om prisøkninger innenfor trelast. Årsaken er i hovedsak knyttet til sterkt økende priser på sagtømmer. Prisøkningen på sagtømmer er forårsaket av ubalanse i tilgangen på tømmer, grunnet økende eksport, lav avvirkning og reduserte lager. Vi følger situasjonen nøye og jobber for å redusere konsekvensene for våre kunder.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale MAXBO Teknikk-selger.

 


Varsel om prisendring 1.4.2024

Vi informerer om kommende endringer i våre priser fra 1.4.2024. Disse justeringene er et resultat av mottatte prisvarsler fra våre leverandører. Årsaken er i hovedsak knyttet til endring i råvarepriser, frakt-, energikostnader og andre innsatsfaktorer; samt valutaendringer NOK mot EUR og USD.

Som en del av vår forretningspraksis forhandler vi jevnlig priser med våre leverandører for å sikre våre kunder konkurransedyktige priser. Ved prisnedgang fra våre leverandører justerer vi våre priser tilsvarende ned.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale MAXBO Teknikk-selger.


Vi har ikke russiske og hviterussiske produkter i våre butikker

Maxbo Teknikk har besluttet at vi ikke vil kjøpe inn varer fra Russland eller Hviterussland eller ha produkter fra disse landene i våre butikker.

Vi har ingen egne leverandører fra disse to landene i dag, men har kartlagt et fåtall leverandører som har enkeltprodukter i sitt sortiment fra Russland og Hviterussland. Vi har stoppet innkjøpet av disse og har innledet dialog med de aktuelle leverandører og samarbeider godt med de for å finne alternative løsninger.


Følg oss
Min side