Skip to main content
Til toppen

Varsel om prisendring 1.4.2024

Vi informerer om kommende endringer i våre priser fra 1.4.2024. Disse justeringene er et resultat av mottatte prisvarsler fra våre leverandører. Årsaken er i hovedsak knyttet til endring i råvarepriser, frakt-, energikostnader og andre innsatsfaktorer; samt valutaendringer NOK mot EUR og USD.

Som en del av vår forretningspraksis forhandler vi jevnlig priser med våre leverandører for å sikre våre kunder konkurransedyktige priser. Ved prisnedgang fra våre leverandører justerer vi våre priser tilsvarende ned.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale MAXBO Teknikk-selger.


Varsel om prisendring 1.10.2023

Vi må dessverre med bakgrunn i mottatte prisvarsler fra våre leverandører varsle om prisøkninger. Årsaken er i hovedsak knyttet til ytterlige kronesvekkelse mot EUR og USD, økning i råvarepriser og andre innsatsfaktorer.

Varer som stål- og plastprodukter, samt finér opplever relativt store svingninger opp og ned. Ved prisnedgang fra våre leverandører justerer vi våre priser tilsvarende.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale MAXBO Teknikk-selger


Vi har ikke russiske og hviterussiske produkter i våre butikker

Maxbo Teknikk har besluttet at vi ikke vil kjøpe inn varer fra Russland eller Hviterussland eller ha produkter fra disse landene i våre butikker.

Vi har ingen egne leverandører fra disse to landene i dag, men har kartlagt et fåtall leverandører som har enkeltprodukter i sitt sortiment fra Russland og Hviterussland. Vi har stoppet innkjøpet av disse og har innledet dialog med de aktuelle leverandører og samarbeider godt med de for å finne alternative løsninger.


Følg oss
Min side