Til toppen

Lilleøya gravplass på Fornebu

En utradisjonell gravplass i naturskjønne omgivelser skal etableres sentralt på Lilleøya på sydvestspissen av Fornebulandet.

Hit har Maxbo Teknikk levert heavy-duty forskalingssystemet Mammut 350. Men denne gangen ble de store forskalingselementene brukt for å ikke kun støpe glatte betongvegger, men for et arkitektonisk mesterverk. Men hjelp av treforskaling ble det laget et mønster i veggene som viser geometriske former i den ferdig støpte veggen. 

Entreprenøren Steen & Lund møtte også forskjellige andre utfordringer: Lilleøya er et velbrukt friluftsområde, og ny gravplass grenser til naturvernområder, naturreservater, en eksisterende marina og sjøflyhavn. Innad på tomten skal den fredete arten dragehodeglansbille og åpen grunnlendt kalkmark ivaretas. Reguleringen stiller strenge krav til miljø og naturvern. Et bærende element i konseptet er å etablere en mur av betong mot nord. Muren skjermer mot støyende aktivitet fra marinaen, gir rom for ro og ettertanke inne på gravplassen og fremhever det myke kulturlandskapet. Vegetasjon i presise sirkler danner intime minnelunder og en variert vandring for turgåere og besøkende til gravplassen. Det legges opp til ca 15.000 graver (hvorav 85% urnegraver), driftsgård med kontor, klokketårn og kontemplasjonsrom. Oppdraget er utført i samarbeid med Agraff arkitektur og Cowi AS, på oppdrag fra Bærum kommune.