Skip to main content
Til toppen

Biri Omsorgssenter på Gjøvik

Da Betonmast Innlandet vant designprisen og dermed prosjektet «Biri Omsorgssenter» ble det snart klart at de trengte en pålitelig løsning for å støpe den store hovedveggen til senteret.

Biri Omsorgssenter på Gjøvik

Entreprenøren valgte Maxbo Teknikks Mammut XT fra tyske Meva. Mammut XT er et heavy-duty forskalingssystem – med samme styrke som Mammut 350, men med unik ensidig stagløsning.

Ensidig staggjennomføring er en fordel der hvor man har vanskelige støp for eksempel i terreng eller mot høye og lange vegger. Mammut XT kan med sitt unike staghull-system brukes med ulike stagløsninger:

– Stag fra en side med 20mm Dywidag stag og avstandsrør
– Stag fra en side med konisk stag uten avstandsrør
– Stag tosidig med 20mm eller 15mm stag og avstandsrør

Jo Sandum, Anleggsleder i Betonmast Innlandet sier følgende om sitt prosjekt med Mammut XT:

«På vårt prosjekt Biri Omsorgssenter har vi vært helt avhengig av den unike ensidige stagløsningen som Mammut XT kunne tilby.
Her er alt fra tidspress til plassbesparelse av graveskråninger vært ett faktum.
Stagløsningen gjør at vi uavhengig kan velge lukkeside på forskalingen, samtidig som det utgjør at en to-mannsjobb kan utføres av én mann. Vi er nå inne i sluttfasen av betongjobben og er godt i gang med siste forskalingen av den 18m lange og 12m høye seksjoneringsveggen. Denne er helt avhengig av 10-tonnstrykket. Mammut XT gir oss rom til, dette sparer oss for mye tid ved utstøping.»

Per i dag er forskalingen på plass og støpingen kan begynne. Omsorgssenteret skal stå ferdig til julen 2020.

Dette skriver Gjøvik kommune på sin nettside:

Sykehjem og omsorgsboliger

Totalt vil det bli 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger i det nye Biri omsorgssenter. Tidligere var det 27 sykehjemsplasser. Prisen for de rundt 5000 nye kvadratmeterne som skal bygges er kalkulert til rundt 270-280 millioner kroner. Dette inkluderer leie av midlertidige lokaler under byggeprosessen, ny bru over juvet som ligger bak senteret og en ny bussholdeplass.

Mange miljøvalg

Vinnerforslaget er et passivhus i massivtre. Det er mange miljøvalg som er gjort både i forhold til byggeprosessen og i bygningen. Gjøvik kommune, som første kommune i Norge, satser for første gang å bruke en el-gravemaskin på en slik byggeplass. Det er målsetning om å starte byggingen i vår slik at det trengs minst mulig oppvarming av byggeplassen. Omsorgssenteret skal varmes opp med bergvarme og solcellepanel. Kommunen har fått klimasatsmidler fra staten til dette nybrottsarbeidet.
 

Lenker
Følg oss
Min side